Συλλογική ανάγνωση του βιβλίου “Ενάντια στη Μέθοδο” του Paul Feyerabend

February 1st, 2016 | Posted by kpapasotiriou in Αφίσες | Εκδηλώσεις

Ένα από τους λόγους που έγραψα το Ενάντια στη Μέθοδο ήταν για να απελευθερώσω τον κόσμο από την τυραννία της ασάφειας φιλοσοφικών εννοιών όπως «αλήθεια», «πραγματικότητα» και «αντικειμενικότητα», οι οποίες στενεύουν την αντίληψη των ανθρώπων για τον κόσμο.

Ο Feyerabend κάνει κριτική στην αντικειμενικότητα της επιστημονικής γνώσης. Εφορμώμενοι (κριτικά) από τις ιδεές του, μπορούμε να αναπτύξουμε και τη δική μας κριτική ενάντια σε πτυχές του θεσμού Πανεπιστήμιο, όπως τη μορφή και το περιεχόμενο της γνώσης που παράγει και τη σχέση του με την υπόλοιπη κοινωνία.

Αντιτασσόμαστε στη σχέση μαθητή-καθηγητή και στην τυποποίηση της γνώσης, επομένως:

  • Η διαδικασία είναι (κατά το δυνατόν) αντι-ιεραρχική και οριζόντια, ενάντια στις αυθεντίες.
  • Για πολιτικούς και πρακτικούς λόγους, οι εισηγήσεις γίνονται κυκλικά από όλες/όλους τις/τους συμμετέχουσες/-οντες.
  • Σημαντικό κομμάτι και στόχος της διαδικασίας είναι η μεταξύ μας συζήτηση πάνω στο αντικείμενο.

Πρόγραμμα συναντήσεων

Ημερομηνία και ώρα Θέματα συζήτησης
Παρασκευή 19/2 12:00 (κυρίως) τα διαδικαστικά
Παρασκευή 26/2 15:00 οι εισαγωγές του βιβλίου στις διάφορες εκδόσεις του
Παρασκευή 4/3 14:30 η φιλοσοφία της επιστήμης πριν από τον Feyerabend (λογικοί θετικιστές, Kuhn, Lakatos), καθώς και το 1ο κεφάλαιο του βιβλίου
Παρασκευή 11/3 14:30 κεφάλαια 1, 2 και 3
Παρασκευή 18/3 14:30 κεφάλαια 3 και 4
Πέμπτη 24/3 14:30 κεφάλαιο 5
Παρασκευή 1/4 14:30 κεφάλαιο 6
Παρασκευή 15/4 14:30 κεφάλαια 7 και 8
Παρασκευή 22/4 14:30 κεφάλαια 8 και 9 (όχι τα παραρτήματα)
Παρασκευή 13/5 14:30 κεφάλαια 10 και 11
Παρασκευή 20/5 14:30 κεφάλαια 12-13
Παρασκευή 27/5 14:30 κεφάλαια 14-15

Η αφίσα

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

css.php